Status: Anulowana

Czas serwera: 15.12.2019 16:04

Karta zamówienia #MK/A/2019/18527
Hygienické potreby do materských škôl

Informacje

ID zamówienia
4659
Nazwa zamówienia
Hygienické potreby do materských škôl
Numer zamówienia
MK/A/2019/18527
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
13 000,00 EUR
Główny CPV
33761000-2 - Papier toaletowy
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
33771000-5 - Toaletowe produkty z papieru
33772000-2 - Jednorazowe wyroby papierowe
33711900-6 - Mydło
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zabezpečenie hygienických potrieb pre deti materských škôl, vrátane služieb spojených s dodaním a vyložením tovaru.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.08.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Róbert Grega
robert.grega@kosice.sk
+421 556419902

Dokumenty