Status: Zakończona

Czas serwera: 08.07.2020 06:25

Karta zamówienia #OA19SNC69
Vybudovanie detského ihriska pre deti predškolského a školského veku

Informacje

ID zamówienia
4792
Nazwa zamówienia
Vybudovanie detského ihriska pre deti predškolského a školského veku
Numer zamówienia
OA19SNC69
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
Uzupełniające CPV
37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw
37535220-5 - Urządzenia do wspinania
37535230-8 - Karuzele do placów zabaw
37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw
37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw
37535280-3 - Trybuny do placów zabaw
37535290-6 - Ścianki i liny do wspinania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nové ihrisko nakoľko bude situované na verejnom priestranstve bude k dispozícii širokej verejnosti, ale aj k dispozícii pre deti už zmienených Základných škôl a škôlky. Ihrisko bude pozostávať z hracích prvkov pre deti od 3 do 9 rokov. Nakoľko všetky hracie prvky sú vo výške 1,5 m, nie je potrebné budovať dopadovú plochu. Doplní sa iba zemina a vyseje sa nová tráva. Hracie prvky budú pozostávať z nasledovných komponentov: 1.kombinovaná zostava pozostávajúca zo šmýkačky a preliezky, 2. kolotoč,3. hojdačky na pružine, 4. trampolína. Uvedené hracie prvky umožnia niekoľko pohybových aktivít: lezenie, šmýkanie, hojdanie, skákanie. Hracie prvky zapájajú všetky svaly, čím podporujú motorické zručnosti detí a súčasne podporujú aj predstavivosť a kreativitu detí. Nakoľko nie je potrebné vybudovať dopadovú plochu, na osadenie hracích prvkov nie je potrebná ohláška. Ihrisko bude realizované na pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.09.2019 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Branislav Šarmír
senec.sarmir@proebiz.com
+421 903299288
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty