Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2020 12:24

Karta zamówienia #HaMi 20/2020
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚV

Informacje

ID zamówienia
8280
Nazwa zamówienia
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚV
Numer zamówienia
HaMi 20/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
49 271,75 EUR
Główny CPV
50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
Uzupełniające CPV
50532400-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
32540000-0 - Centrale
32541000-7 - Wyposażenie centrali
31213000-2 - Urządzenia przesyłowe
31213400-6 - Układ przesyłowy
31230000-7 - Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
71632000-7 - Techniczne usługi badawcze
72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Vykonanie profylaktiky, servisu, opráv, údržbe, nastaveniu, operatívnych servisných zásahov a dodávke náhradných dielov pre riadiaci systém MITSUBISHI na CHÚV .

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

V režime obstarávateľ - zmluva na 24 mesiacov

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.08.2020 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty