Status: Zakończona

Czas serwera: 14.08.2020 13:14

Karta zamówienia #HaMi 17/2020
Duálny filter s náhradnými dielmi

Informacje

ID zamówienia
8292
Nazwa zamówienia
Duálny filter s náhradnými dielmi
Numer zamówienia
HaMi 17/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
6 784,00 EUR
Główny CPV
42955000-5 - Części maszyn filtrujących
Uzupełniające CPV
42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup duálnych filtrov s príslušenstvom ( spolu 5ks tovaru) .
Duálny filter slúži na filtráciu úžitkovej vody s požiadavkou na minimálnu stratu tlaku pri nepretržitom prietoku.
Filter má liatu konštrukciu, obsahuje dve komory, každá z nich obsahuje kôš z nehrdzavejúcej ocele. Tok je odklonený z jedného
koša do druhého bez prerušenia otáčaním rukoväte, ktorá otáča duálnymi valcovými kohútikmi, dodávajúcimi prúd do príslušnej
komory
Nasadené sú aplikácie Airpel OWSS-100F-A300-V, 1“ (DN25), napojenie príruby, NB Airpel s dvojitým košom z nehrdzavejúcej
ocele, model OW, Vysokotlakový s poistnými ventilmi taktiež z nehrdzavejúcej ocele, prírubový EN1092-1-PN25 RF doplnený
tesneniami Viton a perforovaným košom s priemerom 1,6mm

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

V režime obstarávateľ, objednávka

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.08.2020 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.08.2020 11:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty