Status: Trwająca

Czas serwera: 27.09.2020 08:51

Karta zamówienia #MUHO 10105/2020 OPM
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ

Informacje

ID zamówienia
8860
Nazwa zamówienia
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A DODÁVKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ – MOBILIÁŘ
Numer zamówienia
MUHO 10105/2020 OPM
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 591 566,00 Kč
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39113600-3 - Ławki
39112000-0 - Krzesła
39160000-1 - Meble szkolne
39162000-5 - Pomoce naukowe
48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – modernizace odborných učeben a dodávka vnitřního vybavení – Mobiliář“ je poskytnutí dodávek, souvisejících prací a služeb podle požadavků zadavatele, za účelem zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Vančurova 2, Hodonín, spočívající v modernizaci odborných učeben.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem zadávacího řízení je dodávka mobiliáře, který bude umístěn v prostorách školy, zejména v jazykových učebnách, učebnách informatiky, přírodopisu, fyziky a chemie, dále ve velkém kabinetu a kabinetu fyziky a chemie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
05.10.2020 10:30:00
Ważność ofert
05.12.2020

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Hodonín
Adres
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.