Status: Trwająca

Czas serwera: 16.01.2021 09:15

Karta zamówienia #ZP/AM/13/2020
„Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie’

Informacje

ID zamówienia
9977
Nazwa zamówienia
„Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie’
Numer zamówienia
ZP/AM/13/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 240-592424
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Uzupełniające CPV
33192000-2 - Meble medyczne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiotem inwestycji p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie” jest remont, przebudowa Pawilonu I i Pawilonu VIIB Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w (05-802) Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 wraz z częściową dostawą wyposażenia. Dokładny opis warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert i opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

terminskładania ofert
03.02.2021 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.02.2021 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
Adres
ul.Partyzantów 2/4
Pruszków
05 – 802, Rzeczpospolita Polska

Dokumenty