Stav: Ukončená ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:31

Karta obstarávania #16/2017/StP
Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1

Informácie

ID zákazky
100
Názov predmetu
Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1
Číslo spisu VO
16/2017/StP
Číslo z vestníka VO
117/2017 pod číslom 08267-WYP dňa 14. 6. 2017.
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitné zákazky
Typ obstarávania
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
316 604.36 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov / IA13-5 - Rekonštrukcia
Doplňujúci CPV
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45261410-1 - Strešné izolačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

2.1. Predmetom zákazky so skráteným názvom pre verejné obstarávanie:
„Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1 “
Sú stavebné práce výsledkom ktorých bude zvýšenie kapacity materskej školy v meste Sečovce umiestnenej lokalite rómskej osady ako nadstavba pozostávajúca z dvoch tried s príslušenstvom a energeticky využiteľného technického riešenia, v súlade s trendom energetickej triedy A+. Rozsah stavby a podmienky riešenia, zariadenia sú určené požiadavkami (možnosťami) investora podľa vypracovanej projektovej dokumentácie – stavebno-technického riešenia stavby projekčnou inštitúciou: A.P.H. Atelier, s.r.o., Kutuzova 13, Prešov, Ing. arch. P. Hajtaš a jej charakter, zodpovedá legislatívnym predpisom a miestnym podmienkam. Vybudovaním nadstavby k pôvodnej MŠ sa dosiahne rozšírenie podlahovej plochy budovy o 343 m2.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ostatné/Kritériá)
12.07.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Sečovce
Adresa
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
Sečovce
078 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty