Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 00:31

Karta obstarávania #NR-09-21-UŘ-Ta
Údržba a oprava kolejových vozidel TANGO NF2

Informácie

ID zákazky
10719
Názov predmetu
Údržba a oprava kolejových vozidel TANGO NF2
Číslo spisu
NR-09-21-UŘ-Ta
Číslo z vestníka VO
Z2021-004616
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Užší řízení
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
100 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
50222000-7 - Opravy a údržba vozňov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbářských (především střední prohlídky) a opravářských služeb pro kolejová vozidla zadavatele.

Stručný opis

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Příloha č. 3 zadávací dokumentace obsahuje důvěrné informace. Zadavatel poskytne tuto část zadávací dokumentace kvalifikovaným účastníkům zadávacího řízení v souladu s ust. § 36 odst. 8 ZZVZ ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící Přílohu č. 9, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení.
NDA předkládaná ze strany dodavatele jako žadatele o části zadávací dokumentace obsahující důvěrné informace musí plně korespondovat s textací vzoru NDA uveřejněného dle předchozího odstavce (místa k doplnění ze strany dodavatele jsou označena jako [DOPLNÍ DODAVATEL]) a musí být podepsána osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele. Pokud NDA bude na základě předchozího zmocnění podepsána jinou osobou než osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele, musí být takové zmocnění předloženo společně s NDA.
Rovněž na předložení podepsané NDA se vztahuje povinná elektronická komunikace podle čl. 2 zadávací dokumentace.
Zadavatel následně elektronicky podepsané NDA zašle zpět dodavateli a poskytne chráněnou část zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů od doručení řádně podepsaného návrhu ze strany dodavatele, avšak
• pouze kvalifikovanému účastníkovi zadávacího řízení, který byl vyzván k podání nabídky a
• nejdříve současně s odesláním výzvy k podání nabídky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání žádostí
09.04.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek
03.09.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Lenka Haroková
harokova@mt-legal.com
+420 596629503
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.