Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.07.2021 13:41

Karta obstarávania #NR-44-21-PŘ-Če
Dodávka Ultralight karet 2021 II.

Informácie

ID zákazky
11398
Názov predmetu
Dodávka Ultralight karet 2021 II.
Číslo spisu
NR-44-21-PŘ-Če
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Dodávka Ultralight karet.

Stručný opis

Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Ultralight karet 2021 II.“ je zhotovení a dodání elektronických čipových Karet Mifare typu C, včetně dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy a jeho přílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
14.04.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
19.05.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
13.08.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.