Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 08:06

Karta obstarávania #57/2021
Bytový dom 11 B.J.

Informácie

ID zákazky
11412
Názov predmetu
Bytový dom 11 B.J.
Číslo spisu VO
57/2021
Číslo z vestníka VO
075/2021 pod číslom 16449-WYP dňa 25. 3. 2021.
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
492 909,83 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
45211000-9 - Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

2.1. Predmet zákazky s názvom „Bytový dom 11 B.J.“ je stavba nájomného bytového domu dvojpodlažný nepodpivničený objekt pričom v 1. nadzemnom podlaží je situovaných 6 bytov, v 2. nadzemnom podlaží 5 bytov. Zákazka sa skladá z: Architektonickej štúdie – vizualizácie projektu, projektu pre stavebné povolenie, projektu technickej vybavenosti, zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie stavby - domov a technickej vybavenosti, kolaudácie stavby, inžinierskej činnosti a geologického prieskumu. Realizácia zákazky bude na princípoch žltej knihy Fidic.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Kostoľany pod Tribečom
Adresa
Kostoľany pod Tribečom 70
Kostoľany pod Tribečom
951 77, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Dokumenty