Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 18:24

Karta DNS #DNS_MI_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Informácie

ID zákazky
11414
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Číslo spisu VO
DNS_MI_OOPP_COVID_2021
Číslo z vestníka VO
16846 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 061-154145
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
693 363,60 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske
subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
26.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
26.04.2021 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Adresa
Špitálska 2
Michalovce
071 01, Slovenská republika
Procesný garant
Osoba poverená zriadením DNS
+421 908225248

Dokumenty