Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 17:08

Karta obstarávania #S-SLE/15201/21
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa

Informácie

ID zákazky
11631
Názov predmetu
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa
Číslo spisu VO
S-SLE/15201/21
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 933 930,00 Kč
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45112710-5 - Terénne úpravy trávnatých oblastí
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Regenerace sídliště Kamenec

Stručný opis obstarávania

Účelem regenerace sídliště je zajištění důstojného vzhledu a kvality života na sídlišti. Cílem je i vytvořit nové prostory pro trávení volného času obyvatel sídliště všech věkových kategorií a motivovat je k jeho kvalitnějšímu využívání. To předpokládá zbavit území jeho mono funkčnosti, zlepšit podmínky pro bezpečnost obyvatel na sídlišti. Dále pak upravit plochy zeleně a doplnit pobytové plochy spolu s chybějícími komunikačními trasami. Důležitým cílem stavby je kvalitněji propojit jednotlivé bloky domů, aby nedocházelo k vyšlapávání cestiček v trávě. Dojde ke zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejné zeleně. Z hlediska využívání a technického stavu byly posouzeny rovněž plochy sportovišť s návrhem na jejich odstranění či rekonstrukci. V místech vyšlapaných pěšin byly navrženy nové pěší komunikace. Nově je navrženo dětské hřiště a hřiště pro badminton. Stávající vyhrazená místa pro odpadové kontejnery budou ohrazena. Stávající zeleň bude doplněna o nové dřeviny. Doplněné veřejné osvětlení bude vzhledově ve stejném provedení jako je VO stávající, budou osazena stejná nebo vzhledově podobná svítidla s výbojkovými světelnými zdroji.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
26.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.04.2021 10:05:00
Lehota viazanosti ponuky
26.07.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Procesný garant
Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.