Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:39

Karta obstarávania #S/10923/OVO/2017
Operačné pracovné odevy plátené

Informácie

ID zákazky
118
Názov predmetu
Operačné pracovné odevy plátené
Číslo spisu VO
S/10923/OVO/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 840.00 EUR
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Doplnenie vybraku a zabezpečenie hygienického režimu.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predloženie ponuky (Ponuka (len jedna obálka))
19.07.2017 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Steranková Šoltýsová
msterankova@vusch.sk
+421 557891667

Dokumenty