Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.07.2021 13:05

Karta obstarávania #NR-59-21-OŘ-Ja
Nákup 1 ks nového vozidla - komunální vozidlo N2

Informácie

ID zákazky
12708
Názov predmetu
Nákup 1 ks nového vozidla - komunální vozidlo N2
Číslo spisu
NR-59-21-OŘ-Ja
Číslo z vestníka VO
Z2021-019757
Číslo z vestníka EU
2021/S 107-282874
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 950 000,00 Kč
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá
Doplňujúci CPV
34144700-5 - Úžitkové vozidlá
80510000-2 - Služby týkajúce sa odborných školení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Nákup 1 ks nového vozidla - komunální vozidlo N2

Stručný opis

Dodávka jednoho (1) ks nového vozidla – komunální vozidlo N2. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
07.07.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
04.01.2022

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.