Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.07.2021 02:41

Karta obstarávania #8/2021
Kontajnery na odpad

Informácie

ID zákazky
12987
Názov predmetu
Kontajnery na odpad
Číslo spisu
8/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zadávania zákazky je tovar „veľkoobjemový závesný kontajner o objeme 7 m3 – 4 ks a závesný kontajner so sklopným čelom o objeme 3,5 m3 – 3 ks na odvoz odpadu “ .

Návrh technického riešenia:

- závesný vaňový kontajner symetrický (zberná nádoba) s objemom 7 m3 - konštrukčné prevedenie podľa typovej rady PDM - otvorený - rozmery prispôsobené : 3600x1700x1500 mm /dxšxv/ - pohotovostná hmotnosť do 650 kg , nosnosť do 7000 kg - podlahový plech hr. min. 4 mm, steny kontajnera – plech hr. min. 3 mm . Čelá kontajnera musia byť vystužené ohýbanými L profilmi po 3 ks na oboch čelách, podlaha kontajnera zo spodnej strany musí byť vystužená 3 ks U profilov – zosilnenie kontajnera + 2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera, vysýpacie háky na oboch stranách. Kontajner musí byť povrchovo upravený 2 x základným syntetickým nástrekom + z vonkajšej strany ešte 2 x vrchný syntetický nástrek odtieň RAL – zelená farba.

- závesný vaňový kontajner symetrický (zberná nádoba) s objemom 3,5 m3 so sklopným čelom na užšej strane - konštrukčné prevedenie podľa typovej rady PDM - otvorený - rozmery prispôsobené : 2900 x1600x1000 mm /dxšxv/ - pohotovostná hmotnosť do 450 kg, nosnosť do 4000 kg - podlahový plech hr. min. 4 mm, steny kontajnera – plech hr. min. 3 mm . Čelá kontajnera musia byť vystužené ohýbanými L profilmi po 3 ks na oboch čelách, podlaha kontajnera zo spodnej strany musí byť vystužená 3 ks U profilov – zosilnenie kontajnera + 2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera. Kontajner musí byť povrchovo upravený 2 x základným syntetickým nástrekom + z vonkajšej strany ešte 2 x vrchný syntetický nástrek odtieň RAL – zelená farba.
Cena vrátane dopravy na miesto dodania.
Kontajnery musia byť certifikované, certifikáty resp. vyhlásenie o zhode musia byť súčasťou dodávky kontajnerov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.07.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Adresa
Ulica k Zoologickej záhrade 1
Košice - Kavečany
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Tóthová
tothova@zookosice.sk
+421 557968014

Dokumenty