Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.09.2021 09:09

Karta obstarávania #NR-56-21-PŘ-Ku
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026

Informácie

ID zákazky
13449
Názov predmetu
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026
Číslo spisu
NR-56-21-PŘ-Ku
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026

Stručný opis

Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) / vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen DÚR+DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva) pro jednotlivé části veřejné zakázky, které tvoří přílohy č. 2A, 2B, 2C a 2D zadávací dokumentace.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
10.08.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
07.09.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
07.09.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
07.09.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nových nabídkových hodnot
07.09.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
09.12.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.

ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul Nádražní v úseku ul. 30. dubna – ul. Valchařská“

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ČÁST C: ,,PD – Modernizace TT na ul. Opavská v úseku ul. Sjízdná – ul. Martinovská“

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

ČÁST D: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy