Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:38

Karta obstarávania #1/2017
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV

Informácie

ID zákazky
144
Názov predmetu
BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV
Číslo spisu VO
1/2017
Číslo z vestníka VO
12338-MSP 169/2017
Číslo z vestníka EU
2017/S 162-333574
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
874 225.55 EUR
Hlavný CPV
45215210-2 - Stavebné práce na stavbe budov dotovaných obytných domov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je prestavba slobodárne na Hlbokej ulici v Nitre na 35 nájomných bytov + technická vybavenosť v majetku mesta Nitry v katastrálnom území Nitra v miestnej časti Čermáň na pozemkoch parc. č. 4816 – „ C “, parc. č. 4817 – „C“, parc. č. 4821/26 –„ C“, 4821/60 - „C“, 4821/144 - „C“ ,4821/323 - „C“, 7380/1 – „E“ podľa projektovej dokumentácie : realizačný projekt „ BD Hlboká- prestavba slobodárne na nájomné byty “ zák. č. 16008 009 000 000, ktorú vypracoval Stapring, a. s. Nitra, projektant Ing. E. Torišková

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
30.10.2017 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nitrianska investičná, s.r.o.
Adresa
Štefánikova trieda 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Ondrejička
ondrejicka@msunitra.sk
+421 911802654

Dokumenty