Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 15:37

Karta obstarávania #ZG.270.2.5.2021
„Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty w Nadleśnictwie Zamrzenica”

Informácie

ID zákazky
14609
Názov predmetu
„Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty w Nadleśnictwie Zamrzenica”
Číslo spisu
ZG.270.2.5.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00186177/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji – 40 %.

Termíny

Termin składania ofert i dokumentów
06.10.2021 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.10.2021 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Adresa
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Poľská republika
Procesný garant
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Ogrodzenie leśniczówki Brzozowo

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ogrodzenie leśniczówki Klonia

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ogrodzenie osady Lubiewice

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ogrodzenie osady Zamrzenica 1B

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Budowa wiaty w Zamrzenicy

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy