Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:39

Karta obstarávania #8308/2017
Poskytovanie internetových služieb

Informácie

ID zákazky
149
Názov predmetu
Poskytovanie internetových služieb
Číslo spisu VO
8308/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
45 000.00 EUR
Hlavný CPV
72400000-4 - Internetové služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie garantovaného optického internetového pripojenia s kapacitou 100/100 Mbit/s symetricky bez agregácie a freewifi zóny na Námestí hrdinov v Leviciach. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie ponuky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
14.09.2017 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Levice
Adresa
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovenská republika
Procesný garant
Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Dokumenty