Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:37

Karta obstarávania #3664/2017
Mestská autobusová doprava

Informácie

ID zákazky
150
Názov predmetu
Mestská autobusová doprava
Číslo spisu VO
3664/2017
Číslo z vestníka VO
2017/S 170-348833
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 454 378.00 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Rozdelenie zákazky na časti nepovažuje verejný obstarávateľ za vhodné. Poskytovanie služby jedným dopravcom je vhodné z pohľadu svojho rozsahu, pravidelnosti ako aj spôsobu výberu cestovného a úhrady zo strany verejného obstarávateľa.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie bezpečných, efektívnych a kvalitných dopravných služieb pre verejnosť za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe. Služba bude zabezpečovaná piatimi autobusmi. Obstarávané služby sú v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme. Podrobnosti sú uvedené v priloženej dokumentácii – zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Žiar nad Hronom.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Predkladanie ponúk /ponuka len jedna obálka)
06.10.2017 10,00 hod.

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
06.10.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty