Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:36

Karta obstarávania #2017/SOV/77
Služby programátora

Informácie

ID zákazky
156
Názov predmetu
Služby programátora
Číslo spisu VO
2017/SOV/77
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
39 984.00 EUR
Hlavný CPV
72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Programovanie a správa internetových stránok (predovšetkým s použitím PHP, HTML5, JS, CSS); analytické práce; návrh databázových štruktúr.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
22.09.2017 15:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenský olympijský výbor
Adresa
Kukučínova 26
Bratislava
83808, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Bachratá
bachrata@vosk.sk
+421 917774777

Dokumenty