Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.03.2019 11:00

Karta obstarávania #092018VOKC
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná

Informácie

ID zákazky
1596
Názov predmetu
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná
Číslo spisu VO
092018VOKC
Číslo z vestníka VO
218/2018
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
204 416,66 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá rieši
rekonštrukciu a modernizáciu Komunitného centra v meste Dobšiná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch, ktorých súčasťou je aj projektová dokumentácia so zadaním výkaz výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.12.2018 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.12.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Dobšiná
Adresa
SNP 554
Dobšiná
049 25, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Tomáš Štark
info@starkconsulting.sk
+421 917526739
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6012

Dokumenty