Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2019 01:59

Karta obstarávania #RM98/1720/2018/TSBM
Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č.7.

Informácie

ID zákazky
1600
Názov predmetu
Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č.7.
Číslo spisu VO
RM98/1720/2018/TSBM
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 868 000,00 Kč
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ063 - Vysočina
Predmet obstarávania

Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č. 3 a č.7.

Stručný opis obstarávania

Veřejná zakázka „„Energetické úspory bytových domů v ZR 3 - svobodárny č.3 a č.7“, zahrnuje stavební úpravy stávajících dvou obytných domů:
ul. Revoluční ; bytový dům č.p. 1871, č.or. 30 na pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár.
ul. Brodská ; bytový dům č.p. 1932, č.or. 43 na pozemku p.č. 1275 v k.ú. Město Žďár

Účelem navrhovaných úprav je zejména snížení spotřeby energie na vytápění. K tomu jsou na domě navrženy především kromě jiných následující úpravy:
- Dodatečná tepelná izolace obvodových stěn
- Výměna stávajících výplní otvorů
- Dodatečné zateplení podlahy půdního prostoru
- Dodatečné zateplení stropu nad 1PP
- Provedení nového kotvení svodů hromosvodů v souvislosti se zateplením objektu, včetně dílčí revize,
- Provedení souvisejících prací (blíže specifikováno v projektové dokumentaci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě. Specifikace předmětu veřejné zakázky je dána projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob podania ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
07.01.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.01.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
08.04.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Žďár nad Sázavou
Adresa
Žižkova 227/1
Žďár nad Sázavou
591 01, Česká republika
Procesný garant
Jan Cudlín
zdar.cudlin@proebiz.com
+420 725880844
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html

Dokumenty