Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.03.2019 11:03

Karta obstarávania #NR-76-18-OŘ-Ta
Dodávka systému varování před kolizí pro tramvaje

Informácie

ID zákazky
1604
Názov predmetu
Dodávka systému varování před kolizí pro tramvaje
Číslo spisu VO
NR-76-18-OŘ-Ta
Číslo z vestníka VO
Z2018-039157
Číslo z vestníka EU
2018/1215-492828
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
800 000,00 Kč
Hlavný CPV
51200000-4 - Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení
Doplňujúci CPV
51900000-1 - Služby na inštalovanie navádzacích a riadiacich systémov
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Dodávka systému varování před kolizí pro tramvaje

Stručný opis obstarávania

Předmětem plnění je vybavení 2 ks tramvají typu VarioLFR.E systémem včasného varování před kolizí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob podania ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
12.12.2018 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
12.05.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.