Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.03.2019 01:57

Karta obstarávania #199/18
Dodávka 5 ks multifunkčních strojů

Informácie

ID zákazky
1606
Názov predmetu
Dodávka 5 ks multifunkčních strojů
Číslo spisu VO
199/18
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Dodávka 5 ks multifunkčních strojů

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks multifunkčních strojů včetně instalace, zprovoznění a odborného zaškolení osob oprávněných k obsluze.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob podania ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
20.11.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty