Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.11.2021 16:26

Karta obstarávania #21/4/3/35
Nákup pneumatík, pneuservisné služby a likvidácia pneumatík - č. 21/4/3/35

Informácie

ID zákazky
16112
Názov predmetu
Nákup pneumatík, pneuservisné služby a likvidácia pneumatík - č. 21/4/3/35
Číslo spisu
21/4/3/35
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 641,68 EUR
Hlavný CPV
34350000-5 - Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž
Doplňujúci CPV
50116500-6 - Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je nákup pneumatík, služby pneuservisu, mimosezónne uskladnenie pneumatík pre motorové vozidlá a mechanizmy pre roky 2022 a 2023.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2021 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty