Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 02:25

Karta obstarávania #2/NSSUD/trezor
Trezory

Informácie

ID zákazky
16161
Názov predmetu
Trezory
Číslo spisu
2/NSSUD/trezor
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
44421300-0 - Trezory
Doplňujúci CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu na predmet zákazky, ktorým je dodávka trezorov do objektu verejného obstarávateľa Trenčianska 56/A, Bratislava.
Prieskum trhu je informatívny a slúži na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Prosíme vyplniť detailnejšie tabuľku v prílohe č. 1 Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny podľa opisu predmetu zákazky

Termíny

Lehota na predkladanie
02.12.2021 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2021 15:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
Adresa
Župné námestie 445/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81490, Slovenská republika
Procesný garant
Janka Kavčiaková
janka.kavciakova@nssud.sk
+421 232133340

Dokumenty