Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 20:14

Karta obstarávania #02/2022
Sektor pre vrh guľou do haly a tlmiace matrace

Informácie

ID zákazky
18065
Názov predmetu
Sektor pre vrh guľou do haly a tlmiace matrace
Číslo spisu
02/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
37415000-0 - Atletická výbava
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je dodanie vybavenia na šport - Atletiku, a to :
1 ) Mobilné vybavenie sektora pre vrh guľou do haly v zostave ochrannej klietky zmontovateľnej a prenosnej, certifikovanej siete s okami, značiek vzdialenosti, s tlmiacou penou a vrhačským kruhom pre vrh guľou.
2) Tlmiace mäkké matrace pre dobeh šprintu v počte 4 kusov spojiteľné do celku ako celistvý segment v dĺžke 10 m.
Cena má zahŕňať dodanie na miesto určenia, inštrukcie k zmontovaniu a dvojročnej záruky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
25.02.2022 23:59:59

Obstarávateľ

Názov organizácie
Atletika Košice
Adresa
Dúhová 26
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty