Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 03:14

Karta obstarávania #019/2022/VO-§117
Nákup a dodávka PPR materiálu pre rozvody vody a kúrenia pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia