Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.12.2018 09:06

Karta obstarávania #003
Obstaranie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín

Informácie

ID zákazky
1941
Názov predmetu
Obstaranie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín
Číslo spisu VO
003
Číslo z vestníka VO
17441-MST
Číslo z vestníka EU
2018/S 234-534629
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 782 000,00 EUR
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín a výživových doplnkov

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.01.2019 14:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
AE group, s.r.o.
Adresa
Kuzmányho 1
Piešťany
921 01, Slovenská republika
Procesný garant
Silvia Štarková
starkova@aegroup.sk
+421 905111585

Dokumenty

Stlpovy homogenizér/mixér + náhradné nádoby

Predpokladaná hodnota bez DPH
187 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Automatická linka na výrobu tabliet

Predpokladaná hodnota bez DPH
167 833,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Automatická poťahovačka tabliet

Predpokladaná hodnota bez DPH
221 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Označovač kapsúl

Predpokladaná hodnota bez DPH
50 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Automatická linka na výrobu kapsúl

Predpokladaná hodnota bez DPH
179 666,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Automatická plniaca linka na kapsule a tablety do dóz

Predpokladaná hodnota bez DPH
258 333,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Automatická plniaca linka na prášok do dóz

Predpokladaná hodnota bez DPH
218 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Automatická plniaca linka na prášok do predfabrikovaných sáčkov

Predpokladaná hodnota bez DPH
201 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Teplovzdušný tunel

Predpokladaná hodnota bez DPH
39 833,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Automatická plniaca linka na prášok do sáčkov

Predpokladaná hodnota bez DPH
166 333,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

poloautomatická plniaca linka na prášok

Predpokladaná hodnota bez DPH
52 166,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Testovanie tvrdosti tabliet (do laboratória)

Predpokladaná hodnota bez DPH
6 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Testovač drobivosti tabliet

Predpokladaná hodnota bez DPH
8 166,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Malý homogenizátor

Predpokladaná hodnota bez DPH
25 666,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy