Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:24

Karta obstarávania #01/2018BJ
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov

Informácie

ID zákazky
2037
Názov predmetu
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov
Číslo spisu VO
01/2018BJ
Číslo z vestníka VO
17472-WYT, VVO č. 240/2018-06.12.2018
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
68 479,00 EUR
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis
predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2018 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.12.2018 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Bardejov
Adresa
Radničné námestie 16
Bardejov
085 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Drahoslava Gmitrová
miamar.po@gmail.com
+421 915946513
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5450

Dokumenty

Časť 1: Didaktické pomôcky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
33 696,27 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Technické a technologické vybavenie IKT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19 486,93 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 295,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
39160000-1 - Školský nábytok
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy