Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:22

Karta obstarávania #205/18
Chemické rozbory

Informácie

ID zákazky
2038
Názov predmetu
Chemické rozbory
Číslo spisu VO
205/18
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Chemické rozbory

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je provádění chemických rozborů vzorků odpadních a pitných vod, příp. odpadů, dodaných zadavatelem.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
17.12.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Lenka Mohelská
lmohelska@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty