Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:39

Karta obstarávania #167
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021

Komunikácia