Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:30

Karta obstarávania #S/17168/RVO/2017
Nájom nebytových priestorov za účelom uloženia registratúrnych záznamov

Informácie

ID zákazky
229
Názov predmetu
Nájom nebytových priestorov za účelom uloženia registratúrnych záznamov
Číslo spisu VO
S/17168/RVO/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30191100-5 - Archivačné/registračné zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Nájom nebytových priestorov vrátane služieb spojených s užívaním nebytového priestoru za účelom uloženia registratúrnych záznamov v rozsahu približne 2000 bm.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ na realizáciu tohto prieskumu trhu využije softvér Josephine v rámci ktorého si zvolí postup pre realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou. Tento postup je vyhovujúci pre dosiahnutie transparentného výsledku (sprístupnenie cenových ponúk od potencionálnych dodávateľov naraz v jednom čase).
Postup pre realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou vyžaduje vyplnenie okrem iného aj nasledovných údajov: DRUH POSTUPU, TYP OBSTARÁVANIA, HLAVNÝ CPV. Verejný obstarávateľ uvádza, že zvolený DRUH POSTUPU, TYP OBSTARÁVANIA a HLAVNÝ CPV sú pre realizáciu tohto prieskumu trhu bezvýznamné.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
06.11.2017 14:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Lenka Kovalíková
lenkakovalikova@vusch.sk
+421 557891665

Dokumenty