Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.01.2021 17:29

Karta obstarávania #OKT/0009/19
Dodávka čistících prostředků - ELEKTRONICKÁ AUKCE

Informácie

ID zákazky
2298
Názov predmetu
Dodávka čistících prostředků - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Číslo spisu VO
OKT/0009/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
345 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem je dodávka čistících prostředků.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je dodávka čistících prostředků dle specifikace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Bude uzavřena Rámcová smlouva. Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
17.01.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
TSUB, příspěvková organizace, Ing. Bohumír Gottfried, 572 805 401, bohumir.gottfried@tsub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.