Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 06:21

Karta obstarávania #OKT/0017/19
Dopravní značení města Uherský Brod v letech 2019 - 2020 - ELEKTRONICKÁ AUKCE

Informácie

ID zákazky
2361
Názov predmetu
Dopravní značení města Uherský Brod v letech 2019 - 2020 - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Číslo spisu VO
OKT/0017/19
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
720 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem je vodorovné a svislé dopravní značení.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je instalace (nová i opravy) vodorovného a svislého dopravního značení a případná realizace stanoveného přechodného dopravního značení na definovaných akcích pořádaných městem Uherský Brod. Dále je předmětem prodej jednotlivého dopravního značení na základě samostatných požadavků (objednávek) objednatele. Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
23.01.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
TSUB, příspěvková organizace
Adresa
Větrná 2037
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
Věcná stránka - Bc. Petr Podolan, 572 805 404, petr. podolan@tsub.cz
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.