Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:29

Karta obstarávania #11. ZsNH/2017
Automatizácia regulovania vykurovania v objekte pobočky VšZP Čadca - rozšírenie systému o zónovú reguláciu v objekte, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Informácie

ID zákazky
242
Názov predmetu
Automatizácia regulovania vykurovania v objekte pobočky VšZP Čadca - rozšírenie systému o zónovú reguláciu v objekte, Palárikova 91, 022 01 Čadca
Číslo spisu VO
11. ZsNH/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 666.00 EUR
Hlavný CPV
50720000-8 - Opravy a údržba ústredného kúrenia
Doplňujúci CPV
48921000-0 - Systémy automatizácie
48781000-6 - Softvérový balík na riadenie systému
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Automatizácia regulovania vykurovania v objekte pobočky VšZP Čadca - rozšírenie systému o zónovú reguláciu v objekte, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
16.11.2017 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Veronika Turčáková
veronika.turcakova@vszp.sk
+421 220817003

Dokumenty