Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:32

Karta obstarávania #3902/2017
Dodávka elektrickej energie

Informácie

ID zákazky
248
Názov predmetu
Dodávka elektrickej energie
Číslo spisu VO
3902/2017
Číslo z vestníka VO
16076-MST
Číslo z vestníka EU
2017/S 218-452968
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
235 149.00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je poskytovanie združenej dodávky elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
11.12.2017 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty