Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:32

Karta obstarávania #OKT/0031/19
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Konektivita a datová síť (47. Výzva IROP)

Informácie

ID zákazky
2507
Názov predmetu
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Na Výsluní Uherský Brod - Konektivita a datová síť (47. Výzva IROP)
Číslo spisu VO
OKT/0031/19
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 419 702,00 Kč
Hlavný CPV
72318000-7 - Prenos údajov
Doplňujúci CPV
72720000-3 - Služby pre siete typu WAN
72700000-7 - Služby pre počítačové siete
32424000-1 - Infraštruktúra siete
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
45214200-2 - Stavebné práce na stavbe budov škôl
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Predmet obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž prvků konektivity.

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž prvků konektivity v Základní škole Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště za účelem zajištění vnitřní konektivity škol, včetně rekonstrukce kabeláže slaboproudých rozvodů.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
07.03.2019 13:00:00
Lehota viazanosti ponuky
05.08.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Ďalšie kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265

Věcná stránka na město Uherský Brod - Ing. Vladimír Jochim, vladimir.jochim@ub.cz, 572 805 131
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.