Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:24

Karta obstarávania #OI/31/2019
Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Na Výsluní a Bezručova II

Informácie

ID zákazky
2605
Názov predmetu
Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Na Výsluní a Bezručova II
Číslo spisu VO
OI/31/2019
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
22 500 000,00 Kč
Hlavný CPV
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ063 - Vysočina
Predmet obstarávania

Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Na Výsluní a Bezručova II

Stručný opis obstarávania

Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace dle PD zpracované firmou VODAK Humpolec s.r.o. a rekonstrukce VO dle dokumentace od firmy M Plus elektro s.r.o. a úpravu průběhu části komunikace zpracované projektantem panem Liškou. Dále je součástí vybudování rozvodu pro optickou síť dle přiložené PD. Součástí je frézování povrchu komunikace v celé šíři a nový živičný povrch. Během provádění prací je třeba spolupracovat s firmou EON Distribuce a.s., která bude v místě provádět výměnu plynovodu. Dále je součástí smlouvy i včasné informování obyvatel a firem sídlících v okolí o uzavírkách komunikace, odstávkách vody apod. Zadavatel požaduje respektovat podmínky pro ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při stavbě. Frézovaná živice bude odvezena do vzdálenosti 12 km.
V PD na veřejné osvětlení je výkres pouze pro část ul. Na Výsluní a není zahrnuta ul. Bezručova II.. V ul. Bezručova II. budou nové sloupy VO umístěny ve stávajících pozicích a svítidla budou v této ul. zachována. Ve výkazu výměr je tato ul. podchycena včetně zemních prací a kabelových rozvodů. Zadavatel upozorňuje na nutnost opatrné demontáže svítidel v ul. Bezručova II. z důvodu jejich opětovného použití.
Stavba bude částečně financována z prostředků program MMR programu 117D82 Podpora rozvoje regionů 2019, podprogram 117D8230 Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8230A - Podpora obnovy místní komunikací.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
06.03.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.03.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
27.08.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Pelhřimov
Adresa
Masarykovo náměstí 1
Pelhřimov
393 01, Česká republika
Procesný garant
Josef Koňák
konak.j@mupe.cz
+420 777285702

Dokumenty