Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:26

Karta obstarávania #2.2019
Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná – Lidická v Bruntále

Informácie

ID zákazky
2608
Názov predmetu
Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná – Lidická v Bruntále
Číslo spisu VO
2.2019
Číslo z vestníka VO
Z2019-018151
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 496 424,44 Kč
Hlavný CPV
45221119-9 - Stavebné práce na obnove mostov
Doplňujúci CPV
45111100-9 - Demolačné práce
45221113-7 - Stavebné práce na mostoch pre peších
45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Demolice a výstavba mostu a lávky.

Stručný opis obstarávania

Předmětem této veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a lávky pro pěší a výstavba nového mostu a lávky pro pěší. Více viz zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
28.02.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.02.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
30.04.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bruntál
Adresa
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Česká republika
Procesný garant
Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.