Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:23

Karta obstarávania #OVS 18/2019 PeŠv
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem - projektová dokumentace pro provedení stavby

Informácie

ID zákazky
2620
Názov predmetu
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem - projektová dokumentace pro provedení stavby
Číslo spisu VO
OVS 18/2019 PeŠv
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71322000-1 - Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem – projektová dokumentace pro provedení stavby

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby pro novou bytovou zástavbu v Bystřici pod Hostýnem. Stavba zahrnuje dvoupodlažní, nepodsklepený bytový dům s plochou střechou, zpevněné plochy, přístřešek na jízdní kola, kanalizační, vodovodní, plynovodní a NN přípojky. Obsah projektové dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude splňovat požadavky platných norem a obecně technických požadavků na výstavbu (vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby). Součástí dokumentace bude výkaz výměr a položkový rozpočet. Podkladem pro zpracování je projektová dokumentace pro společné povolení. Předpokládaná cena stavby činí cca 16 mil. Kč bez DPH.
PDSP bude použita i pro zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, proto je nutno ji zpracovat v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
19.02.2019 08:00:00
Lehota viazanosti ponuky
11.03.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Procesný garant
Ing. Petra Švábová
svabova@mubph.cz
+420 573501934

Dokumenty