Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.07.2019 13:24

Karta obstarávania #2019-VS-0007
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina

Informácie

ID zákazky
2628
Názov predmetu
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-2022 na OZ Čadca, LS Povina
Číslo spisu VO
2019-VS-0007
Číslo z vestníka VO
3737 - MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 026-058152
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 539 596,55 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.03.2019 16:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.03.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Čadca
Adresa
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca
022 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Stenchlák
jan.stenchlak@lesy.sk
+421 918335063

Dokumenty

LOO Rudinská

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
513 198,85 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

LOO Kremienka, LOO Majer

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 026 397,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody