Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.08.2019 01:38

Karta obstarávania #60303-35-2018
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa

Komunikácia