Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.04.2019 11:09

Karta obstarávania #60303-35-2018
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa

Komunikácia