Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2019 01:07

Karta obstarávania #ID 148
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru

Komunikácia