Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.04.2019 10:49

Karta obstarávania #ID 148
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru

Komunikácia