Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.02.2019 15:40

Karta obstarávania #PL 1/2019
Rôzne chemické výrobky

Informácie

ID zákazky
2650
Názov predmetu
Rôzne chemické výrobky
Číslo spisu VO
PL 1/2019
Číslo z vestníka VO
3914-WYT
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
208 450,00 EUR
Hlavný CPV
24000000-4 - Chemické výrobky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie rôznych chemických výrobkov používaných pri oprave a údržbe vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v týchto súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.02.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.02.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty