Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.02.2019 15:27

Karta obstarávania #NR-17-19-PŘ-Če
Návrh pokrytí bedzrátovou WIFI technologií

Informácie

ID zákazky
2655
Názov predmetu
Návrh pokrytí bedzrátovou WIFI technologií
Číslo spisu VO
NR-17-19-PŘ-Če
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet obstarávania

Zpracování Návrhu pokrytí bezdrátovou WIFI technologií

Stručný opis obstarávania

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Návrhu pokrytí bezdrátovou WIFI technologií, pro jednotlivé areály Dopravního podniku Ostrava a.s..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob podania ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta na předkládání nabídek
04.03.2019 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
03.06.2019 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.