Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.10.2019 08:32

Karta obstarávania #004
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II.

Informácie

ID zákazky
2668
Názov predmetu
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II.
Číslo spisu VO
004
Číslo z vestníka VO
3968-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
493 000,00 EUR
Hlavný CPV
45316110-9 - Inštalovanie osvetlenia ciest
Doplňujúci CPV
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce
45317300-5 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
71300000-1 - Inžinierske služby
79993100-2 - Správa zariadení (objektov)
34928500-3 - Zariadenia pouličného osvetlenia
34993000-4 - Osvetlenie ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitnenia pôvodné svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.03.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.03.2019 14:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AE group, s.r.o.
Adresa
Kuzmányho 1
Piešťany
921 01, Slovenská republika
Procesný garant
SIlvia Štarková
starkova@aegroup.sk
+421 905111585

Dokumenty