Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:11

Karta obstarávania #S/20522/RVO/2017
Rozbor biologického materiálu

Informácie

ID zákazky
281
Názov predmetu
Rozbor biologického materiálu
Číslo spisu VO
S/20522/RVO/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
14 766.00 EUR
Hlavný CPV
85148000-8 - Lekárske rozbory
Doplňujúci CPV
85111810-1 - Služby týkajúce sa rozboru krvi
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Rozbor biologického materiálu pre účely lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov objednávateľa vykonávaný podľa Tabuľky "Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty" nariadenia č. 226/2005 Z.z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci (ďalej aj ako "nariadenie č. 226/2005 Z.z."). Odber biologického materiálu vykoná verejný obstarávateľ vlastnými kapacitami.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
10.01.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Lenka Kovalíková
lenkakovalikova@vusch.sk
+421 557891665

Dokumenty