Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.07.2018 15:13

Karta obstarávania #J/7/IT/2017
Doplnenie switchov do CISCO infraštruktúry siete VÚSCH, a.s

Informácie

ID zákazky
284
Názov predmetu
Doplnenie switchov do CISCO infraštruktúry siete VÚSCH, a.s
Číslo spisu VO
J/7/IT/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 135.00 EUR
Hlavný CPV
32413100-2 - Sieťové smerovače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Doplnenie, konfigurácia a implementácia switchov do CISCO infraštruktúry siete VÚSCH, a.s. Doplnené switche musia byť plne kompatibilné so súčasne používanými switchmi radu CISCO 3750 resp. 3560, doplnené switche musia byť min. typu Layer 2, schopné definovať porty pre existujúce VLAN a mali by mať možnosť napájať pripojené zariadenia prostredníctvom PoE portov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
27.12.2017 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Stanislav Priščák
spriscak@vusch.sk
+421 557891690